top of page

Genom att stanna kvar på hemsidan godkänner och samtycker kunden till denna integritets- och dataskyddspolicy.

Hantering av personuppgifter
Skyddet av kundens integritet är prioriterat av Brazilian and Beauty  Alla uppgifter som sparas hanteras i enlighet med personuppgiftslagen General Data Protection Regulation (GDPR).  Dessa förordningar syftar till att skydda kunden mot att dennes personliga integritet skall kränkas vid hantering av personuppgifter. Därför sparas inga uppgifter längre än vad som  anses skäligt.
En stor del av informationen raderas omgående, medan andra delar av information om kunden sparas en tid beroende på vad informationen ska användas till.

Personuppgifter som samlas in.
De personuppgifter som kan samlas in är de uppgifter kunden lämnar i dennes kontakt med Brazilian and Beauty. Detta inkluderar den information som lämnas i samband med inskickning av formulär och bokning. . Informationen kan inkludera, men är inte begränsad till, kundens namn, kontaktadress, e-postadress och telefonnummer. All korrespondens mellan Brazilian and Beauty och kund registreras.

Ändamål
De ändamål som Brazilian and Beauty sparar personuppgifter för inkluderar, men är ej begränsade till:

- genomföra bokning

- geografiskt läge 

- plattform (mobil/ dator)

Utlämnande av personuppgifter
Information om kund lämnas ytterst sällan till tredje part, undantag är exempelvis leveransuppgifter till de leverantörer som levererar varor som kunden har beställt. .

 

Kundens rättigheter vad gäller dataskydd.
Som kund hos Brazilian and Beauty har kunden rättigheter vad gäller de uppgifter som samlas om kunden. 

Begära åtkomst till kundens personuppgifter.
Kunden har rätt att få tillgång till de personuppgifter som lagras, förtydligande om vilken information kunden önskar tillgång till ska specificeras. 

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Felaktiga personuppgifter har kunden rätt att begära rättelse utav. 

Begära radering av personuppgifter.
Kunden har rätt att begära att information som samlats om kundens personuppgifter raderas. Begäran om radering ska ske via mejl av vilket ska framgå kundens namn, efternamn, mejladress och telefonnummer. 

Hur länge kundens personuppgifter behandlas.
Personuppgifter sparas den tidsperiod som krävs för att uppnå de ändamål varför dessa samlades in, eller den tidsperiod som rådande lagstiftning kräver. Vilket innebär att personuppgifter sparas den tid som är nödvändig för att fullgöra avtal och den tids som enligt lagar och författningar kräver att uppgifterna lagras.

bottom of page